KTKNearbyDeviceTelemetryError Constants Reference

Declared in KTKNearbyDeviceTelemetry.h

KTKNearbyDeviceTelemetryError

Definition

typedef NS_OPTIONS(uint16_t, KTKNearbyDeviceTelemetryError ) { 
	KTKNearbyDeviceTelemetryErrorNoInternet = 1 < < 15,
};

Constants

KTKNearbyDeviceTelemetryErrorNoInternet

No Internet Connection

Declared In KTKNearbyDeviceTelemetry.h.